Vad är en kris

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Vardagligt kanske vi använder uttrycket när privatlivet trasslat till sig eller barnen har influensa. Men i arbetet med krisberedskap avses händelser som drabbar stora delar av samhället.

En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Extraordinär händelse

Ibland används begreppet "extraordinär händelse". Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Extrem väderlek - som vi sett flera exempel på de senaste åren - kan vara en extraordinär händelse. Det beror på hur många människor som drabbas och vilka funktioner i samhället som blir lidande.

På samma sätt är det med elavbrott. Under den kalla årstiden kan elbortfall drabba hårdare än under sommaren.

Leva normalt även under hot

För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner och länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer och näringsliv agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt, även om samhället inte fungerar som vanligt på grund av störningar.

Misslyckas de ansvariga med att lindra effekterna av en kris kan allmänheten förlora förtroendet för regering och myndigheter. Det kan i sin tur hota den nationella säkerheten och demokratin.

Exempel på extraordinära händelser under senare år

  • Utbrottet av influensa A(H1N1), även kallad svininfluensa 2009.
  • De långvariga elavbrotten i Småland efter stormen Gudrun 2005.
  • Flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.
  • Översvämningarna i Arvika 2000.
  • Göteborgsbranden 1998, då många ungdomar förolyckades och skadades allvarligt.

Sidan uppdaterad: 2010-03-09 10:20

Krisberedskap

Om Krisinformation.se