Ditt eget ansvar

Förutom att vi alla har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Det innebär till exempel att vi bör vara medvetna om att det ibland inträffar oväntade händelser.

Det är dessutom en insikt som minskar risken för att vi drabbas av panik när någonting oväntat händer.

Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälp svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Förmåga att hantera det osannolika

Det går naturligtvis inte att vara helt beredd på en kris eftersom vi inte vet vad den kommer att bestå av och när den uppstår. Men det går att öva på förmågan att hantera det osannolika.

Krisberedskap handlar om vår förmåga att före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser.

Det handlar alltså om att vara förberedd på oväntade händelser som påverkar många människor och stora delar av samhället.

Sidan uppdaterad: 2010-03-09 10:20

Krisberedskap

Om Krisinformation.se