Tekniska störningar

Just nu har vi tekniska störningar på webbplatsen Krisinformation.se. Vi undersöker problemet och arbetar för att lösa det.

Om redaktionen behöver publicera viktig samhällsinformation under tiden som störningen pågår så kommer vi att göra det via Krisinformation.se:s sociala kanaler på Facebook, Instagram och X.

Mer information

Sök information via din kommun
Viktiga telefonnummer
Trafikinformation från Trafikverket
Vädervarningar från SMHI
Källkritik
Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” (pdf)
MSB:s karta över skyddsrum
Stöd vid oro

Om Krisinformation.se

Om webbplatsen

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information från svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe och att minska risken för att felaktig information sprids. Krisinformation.se ska också stärka enskilda medborgares förutsättningar att fatta medvetna beslut i en kris.

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men webbplatsen är gemensam för alla myndigheter i Sverige.

Kontakta redaktionen

E-post: redaktionen@krisinformation.se
X: @krisinformation
Facebook: https://www.facebook.com/krisinformation
Instagram: @krisinformation


Postadress: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 KARLSTAD
Telefon: (MSB:s växel): 0771-240 240