Tekniska störningar

Just nu har vi tekniska problem på Krisinformation.se och därför visas denna reservsida. Vi arbetar med att lösa problemet.

För att kontrollera om den ordinarie webbplatsen fungerar igen, gå till www.krisinformation.se.

Under tiden kan du söka information i sociala medier på Twitter och på Facebook

Mer information

Sök information via din kommun
Viktiga telefonnummer
Trafikinformation från Trafikverket
Vädervarningar från SMHI
Källkritik
Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” (pdf)
MSB:s karta över skyddsrum
Stöd vid oro

Om Krisinformation.se

Om webbplatsen

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information från svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe och att minska risken för att felaktig information sprids. Krisinformation.se ska också stärka enskilda medborgares förutsättningar att fatta medvetna beslut i en kris.

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men webbplatsen är gemensam för alla myndigheter i Sverige.

Kontakta redaktionen

E-post: redaktionen@krisinformation.se
Twitter: @krisinformation
Facebook: https://www.facebook.com/krisinformation
Instagram: @krisinformation


Postadress: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 KARLSTAD
Telefon: (MSB:s växel): 0771-240 240